"Post: Vấn đề hiển thị PageNavi trong theme WordPress" 's Comment(s):

Author:

Time: July 6, 2010 (10:37 pm)

khi chèn cái

vao index.php nó bi lõi việt xem lại giúp nhé

Author:

Time: July 7, 2010 (7:17 am)

Thành chuyển qua theme VN News rồi à, cái đó không phải lỗi do code chèn mà có thể là do chèn không đúng hay bị lỡ làm một vài ký tự quan trọng trong file index.php của giao diện.

Author:

Time: July 8, 2010 (6:53 pm)

Cảm ơn Việt về cái dòng code ^^ làm thêm vài cái Tut cơ bản nữa đi Việt

Author:

Time: July 25, 2010 (7:58 am)

Advanced SEO Tutorial…

[...]search engine marketing is loopy, proper now I rank quantity 5 for my key term, thanks for the post![...]…

Author:

Time: August 4, 2010 (2:53 pm)

Bản mới bây giờ chỉ cần chèn đoạn sau thôi: .

Author:

Time: August 4, 2010 (4:19 pm)

Thesis còn phải custom cái CSS nữa, hè hè

Post Comment