"Post: Dịch vụ DNS free xứng đáng thay thế EveryDNS.Net" 's Comment(s):

Author:

Time: August 3, 2010 (7:48 pm)

1 dịch vụ đáng để thử Việt check lại url bài này nhé, bị thiếu kí tự ^^

Author: Mr.Lu

Time: August 4, 2010 (11:25 am)

OK Thông, V đã check

Author:

Time: August 4, 2010 (1:03 pm)

Mình chưa có thử xài qua mấy cái thằng dạng này, có lẽ sẽ nghiên cứu thử xem. Ghé thăm blog mới của mình nhé

Author:

Time: August 4, 2010 (2:48 pm)

Hiện thời chưa có nhu cầu dùng subdomain nên mình thấy EveryDNS vẫn còn khá tốt. Nếu sau này mở rộng sẽ chú ý tới dịch vụ này, thank Mr.Lu nhé

Author:

Time: August 4, 2010 (5:24 pm)

Việt gửi Thông cái plugin share trượt dọc hôm bữa nhé

Author:

Time: August 5, 2010 (7:41 pm)

Uhm đề thử mới dc !

Post Comment