"Post: Zip Code Việt Nam" 's Comment(s):

Author:

Time: August 1, 2010 (11:56 pm)

Vậy thì giả sử mình ở Lâm Đồng, khi điền Zip code điền là 7000061000 hay chỉ điền 61000 thôi vậy Việt?

Author: Mr.Lu

Time: August 2, 2010 (12:01 am)

Chỉ 61000 thôi Nutatu, điền 70000 là khi mình không biết zip code hoặc không thích điền zip code thật.

Author:

Time: August 2, 2010 (12:28 am)

ờ hiểu rồi, tại thấy có chút mâu thuẫn nên hỏi vậy thôi, hi, ngủ muộn nhá bác Việt

Author:

Time: August 2, 2010 (9:01 am)

Đã change link cho bác nhé chúc bác ngày càng phát triển

Author: Mr.Lu

Time: August 2, 2010 (9:44 am)

Thanks HT nha.

Author:

Time: August 2, 2010 (10:01 pm)

Không biết căn cứ vào đâu người ta đặt Zip code cho từng tỉnh thành , lại còn 3 số 000 đằng sau không biết để làm gì .

Author: Mr.Lu

Time: August 2, 2010 (11:16 pm)

Việt cũng không rõ, cái này phải nhờ mấy bác cao thủ giải đáp giúp thôi.

Author:

Time: August 3, 2010 (7:26 am)

zip code hiểu nôm na là mã bưu điện của khu vực bạn sinh sống, gồm 5 chữ số (mình đọc ở đâu đó trên Internet, giờ quên link rồi)

Author:

Time: August 3, 2010 (7:42 am)

Trà Vinh mình thì Zipcode là 90000

Author:

Time: August 7, 2010 (8:37 am)

Zip Code này ghi cho vui thôi, ở Vietnam không xử dụng
ở nước ngoài người ta dùng zip code trong việc chuyển thư và bưu phẩm, mỗi vùng sẽ có một mã code, ghi kèm với tên vùng thì người ta tiện cho việc tìm kiếm để gửi đến đúng nơi.
Zip code có 5 chữ số, như New York là 10001

Post Comment