Cung cấp tin tức mới nhất trong lĩnh vực công nghệ
Bài theo từ khóa

Amazon

Dịch vụ giao hàng trong ngày của Target Ship Shipt sẽ mở rộng quy mô để tiếp nhận đơn hàng từ Amazon…

Shipt, dịch vụ giao hàng tạp tiêu dùng hàng ngày được Target mua lại năm ngoái, đã công bố kế hoạch mở rộng ra nhiều thành phố hơn tại Mỹ và cung cấp lựa chọn sản phẩm rộng hơn bắt đầu từ năm 2019. Công ty nói rằng dịch vụ này sẽ bắt đầu…