Bản quyền

Về việc bản quyền các bài viết ở Việt Nam có lẽ được rất ít người quan tâm, có những bài viết được copy nguyên si và copy một cách bừa bãi, trắng trợn bài viết của web/ blog của người khác về web/ blog của mình mà không bao giờ ghi rõ bản quyền tác giả hay web/ blog lưu trữ bài viết đó. Đó là việc xâm phạm bản quyền.

Ghi rõ bản quyền có nhiều cái lợi cho cả web/blog lưu trữ bài viết, vừa thể hiện bạn là người rất hiểu biết chuyện và tôn trọng người khác. Hãy thể hiện mình là người lịch sự và lúc nào cũng tôn trọng bản quyền của người khác bạn nhé.

Khi ghi rõ “Bản quyền bài viết thuộc Tech4VN.Com” và liên kết link đến “https://tech4vn.com” nhé

Trân trọng
Mr.Lu ( Nguễn Quốc Việt )

Leave a Reply

Top Of Page