Archive for the ‘Blogging’ Category

Tại sao không ai đọc blog của bạn? (Phần 2)

Trong phần tiếp theo của bài viết Tại sao không ai đọc blog của bạn? này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm một vài lí do thường gặp mà các blogger hay mắc phải.

Read More »

Tại sao không ai đọc blog của bạn?

Bạn tự hỏi tại sao blog của mình không có ai truy cập, có thể là blog của bạn không có bài nào hấp dẫn hay bạn chưa nổi tiếng. Bạn có thể xem một vài lí do được đề cập sau đây.

Để trở thành Blogger nổi tiếng

Bạn muốn là một blogger nổi tiếng? Blogger Cartoon Dave Walker đã bí mật về cách để làm điều đó:

Read More »
Return top