Cung cấp tin tức mới nhất trong lĩnh vực công nghệ
Chuyên mục

Thủ Thuật

Featured posts

Hướng dẫn xóa vĩnh viễn tài khoản Apple ID

Cho dù bạn muốn xóa tài khoản phụ hay chia tay với ID Apple vì một lý do bất kỳ, hãy đọc về cách xóa vĩnh viễn tài khoản Apple ID. Apple cung cấp tùy chọn xóa vĩnh viễn tài khoản Apple ID của bạn cũng như tạm thời hủy kích hoạt nó. Nếu…