Cung cấp tin tức mới nhất trong lĩnh vực công nghệ
Chuyên mục

Khoa Học

Một tấm bưu thiếp đẹp trở lại Trái đất!

Cơ quan vũ trụ châu Âu, Mars Mars Express, quỹ đạo hình ảnh tuyệt đẹp của Korolevcrater. Hình ảnh ngoạn mục và đẹp như tranh vẽ là trái tim băng giá của miệng núi lửa Korolev băng giá. Bức ảnh được gửi lại từ người phát hiện robot Mars.…