Cung cấp tin tức mới nhất trong lĩnh vực công nghệ
Chuyên mục

Công Nghệ Tổng Hợp

Trong vòng 5 năm Google đã gắn cờ cho 1.000.000 ứng dụng vì các vấn đề bảo mật trước khi phát hành…

Google đang tìm cách đảm bảo an toàn cho người dùng trên Play Store bằng cách quét các ứng dụng mà nhà phát triển tải lên để tìm các lỗ hổng bảo mật phổ biến. Đây là năm thứ 5, Google cung cấp bản cập nhật về quá trình thực hiện của Chương…