Cung cấp tin tức mới nhất trong lĩnh vực công nghệ

Chinh phục trong 3 phút của bản demo Resident Evil 2

Capcom đã đưa ra một thử thách với bản demo Resident Evil 2 Remake bằng cách bao gồm đồng hồ đếm ngược 30 phút. Nếu bạn không thể đánh bại nó trong 30 phút thì bạn đã bị khóa và không được thử lại. Nhưng những người chạy đua đang thử thách…